quy trình thanh toán a2z

Liên hệ dịch vụ thanh toán A2Z Express

Liên hệ

Liên hệ dịch vụ thanh toán A2Z Express

quy đổi thanh toán a2z express

Quy đổi

Nhận được thông tin tỷ giá sau đó quy đổi sang tiền VNĐ

thanh toán mua tệ a2z express

Thanh toán

Thanh toán tiền cho A2Z

chuyển tiền A2Z Express

Hoàn thành giao dịch

A2Z sẽ tùy theo yêu cầu khách hàng để thực hiện giao dịch như chuyển tiền cho khách hàng, cho đối tác Trung Quốc, thanh toán hộ tiền hàng, giao dịch trên các trang TMĐT…